Absolwenci

Zachęcamy naszych absolwentów do wypełnienia ankiety dotyczącej ich dalszego kształcenia.

Welcome to your Ankieta dla absolwentów

Jaką szkołę ukończyłeś/łaś?
Podaj rok ukończenia szkoły.
Jaką szkołę wybrałeś/łaś po ukończeniu nauki w ZSO 12?
Podaj nazwę szkoły, w której kontynuujesz naukę.

Be sure to click Submit Quiz to see your results!